کنفرانس بین المللی انجمن علوم اجتماعی چین

کنفرانس بین المللی انجمن علوم اجتماعی چین

IMG_3864

کنفرانس بین المللی انجمن علوم اجتماعی چین در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ (یک آبان ۱۴۰۰) به مناسبت صد و بیستمین سال تولد انسان شناس چینی پروفسور کان یانگ، با سخنرانی انسان شناسان از کشورهای مختلف برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعاتی مانند دولت- ملت مدرن و اجتماع ملی مردم چین پرداخته شد. دکتر سهیلا شهشهانی، انسان شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی از سخنرانان این کنفرانس بوده که به موضوعات کلی در انسان شناسی و جایگاه آن در علوم مختلف پرداخت و به دانشگاه هایی که به تدریس این رشته میپردازند و دروس مربوط به اقوام در دانشگاههای متفاوت اشاره نمود. در پایان نیز ایشان از طریق نمایش وبسایت اقوام به موضوع اقوام مختلف در ایران پرداخت.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.