کرد، گواور (گیلانغرب)، بازی ها

کرد، گواور (گیلانغرب)، بازی ها، تماکوکالی (تنباکوکاری)

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بچه ها دو نفر را به عنوان استاد انتخاب می کنند. استاد ها شروع می کنند روی زمین تف انداختن و تف آنها شبیه هر چه که بود بر آن همان نام را می گذارند. مانند قلیان، سماور، آفتابه، اسب، … این کار را تنباکو کاری می گویند. بعد بازیکنان دیگر را صدا می کنند و از آنها می خواهند از روی شکل آب دهان ها تشخیص بدهند که آنها چه هستند هر کس درست حدس زد یک طرف و هر کس غلط حدس زد طرفدیگر قرار میگیرد. در آخر برنده ها دست و پای بازنده ها را می گیرند و تاب می دهند و می گویند بهشت یا دوزخ و آنها را به طرفی پرت می کنند.

قزل ایاغ، 456: 1379

کرد، گواور (گیلانغرب)، بازی ها، قُلان (قل به معنی پا و قلان بازی با پا را می گویند)

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: جوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: دو بازیکن با فاصلۀ ده متر از یکدیگر در مقابل هم می ایستند. آنگاه هر یک از آنها با دست راست خود پای راست و یا با دست چپ خود را می گیرند و در نتیجه روی یک پا می ایستند و سپس در یک زمان ولی و لی لی کنان به طرف یکدیگر حمله ور می شوند و با شانه یا پای خم شده به یکدیگر ضربه می زنند. اگر در اثر این ضربان یکی از بازیکنان به زمین بیفتد یا دستش از پایش رها شود، بازنده بازی خواهد بود.

قزل ایاغ، 483: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan