کرد، گنج آباد (خراسان)، پوشاک

مناطق کردنشین خراسان، گنج آباد، پوشاک، زنان

در روستای گنج آباد که در 16 کیلومتری جنوب شرقی شیروان قرار داشت، کُردهای قهرمانلو زندگی می کردند. زنان این روستا دامن هایی بر تن می کردند که به سختی زانوانشان را می پوشاند. آن ها از کِوَن و یَل استفاده می کردند و جواهرات خود را به یَل هایشان سنجاق می کردند یا می دوختند و به خوش سلیقگی در لباس پوشیدن معروف بودند.

شهشهانی، 173: 1396

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات