کرد، کرم بس (کامیاران)، بازی ها

کرد، کرم بس (کامیاران)، بازی ها، رِیَه گی سَنَه – رِیَه گیَ سَنه (راه سنندج، راه سنندج)

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

نقش ها: رهگذر، سگ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و رو به روی یکدیگر در دو صف قرار می گیرند و در واقع کوپه ای را درست می کنند. دو نفری که نقش رهگذر را دارند دریک سمت کوچه و دو نفری که نقش سگ را در بازی دارند، در سمت دیگر می ایستند بازی به این ترتیب شروع می شود که رهگذرها در ضمن عبور از کوچه از نفر اول صف می پرسند که راه سنندج از کدام کوچه است؟ آنها در وسط راه، مورد حملۀ سنگ ها واقع می شوند و راه بر آنها بسته می شود. اگر رهگذر رها بتوانند از سگ ها رهایی یابند و از طرف دیگر کوچه فرار کنند، برنده می شوند و جای خود را با سگ ها عوض می کنند.

قزل ایاغ، 474: 1379

کرد، کرم بس (کامیاران)، بازی ها، وِژَه شارَکی (چشم بستن)

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول چشمان خود را می بندد و گروه دوم خود را در اطراف مخفی می کند. سپس با سوت یکی از مخفی شدگان، افراد گروه اول چشمان خود را باز کرده و به جست و جوی گروه دوم می پردازند. اگر کسی بتواند یکی از مخفی شدگان را پیدا کرده و بر پشتش سوار شود گروهش برنده می شود، اما اگرمخفی شدگان فرار کرده و خود را به جای اول برسانند، دیگر سواری نمی دهند.

قزل ایاغ، 510: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan