کرد، کرمانشاه، خاندان ها

کرد، کرمانشاه، خاندان ها­، آل آقا

خاندانی از عالمان دینی و علمی و ادبی قرن 12 تا 14 ق / 18 تا 20 م.

شهرت افراد این خاندان به آل آقا به این جهت است که منتسب به آقا محمد باقر وحید بهبهابی، فقیه و مجتهد معروف قرن دوازدهم، هستند.

افراد این خاندان در شهرهای کرمانشاه، نهاوند، تهران، قم، نجف و کربلا ساکن بوده­اند.

شخصیت­های معروف این خاندان عبارت­اند از: آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی کرمانشاهی، آقا محمد جعفر بن آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی کرمانشاهی، آقا احمد بن محمد علی بهبهانی کرمانشاهی، آقا محمود بن آقا محمد علی کرمانشاهی، آقا عبدالله بن محمد جعفر بن آقا محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی.

آل­آقا، 255- 63: 1380؛ دایره­المعارف بزرگ اسلامی، 541- 539: 1374

فارس، کرمانشاه، خاندان ها، دولتشاهی

خاندان دولتشاهی یکی از قدیمی­ترین و بزرگ­ترین خاندان­های ایرانی هستند.

نسب این خاندان به محمدعلی میرزا دولتشاه پسر فتحعلی­شاه قاجار می­رسد که حاکم کرمانشاه بود.

افراد برجسته­ زیادی از میان این خاندان برخاسته­اند و در زمینه­های سیاسی، علمی و ادبی مشهور هستند.

از جمله­ افراد وابسته به این خاندان می­توان به افراد زیر اشاره کرد: عمادالدوله حاکم کردستان، محمد باقر میرزا خسروی کرمانشاهی نویسنده­ نخستین رمان تاریخی ایران، اسماعیل دولتشاهی نویسنده، مترجم، تاریخ‌نگار و استاد دانشگاه، مهرانگیز دولتشاهی دیپلمات، فعال سیاسی و نماینده­ی مجلس شورای ملی.

علوی، 193- 191: 1386؛ سلطانی، 434- 433: 1377

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات