کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی

کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی، تپۀ بدآور

بدآور که در منطقۀ خاتون بان در راه هرسین به خرم آباد واقع شده است. در فاصلۀ سالهای 8 – 1934 توسط دکتر شمیت حفاری شد. در این تپه آثاری مربوط به هزاره چهارم تا دوم پیش از میلاد یافت شده است.

Vanden Berghe , L , 1969: 93

کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی، تپه دماویزه

این آثار که مربوط به پایان هزارۀ پنجم و هزارۀ چهارم پیش از میلاد است، در بین راه هرسین به خرم آباد قرار گرفته و توسط دکتر اشمیت ترانشه هایی در آن حفر شده است.

Vanden Berghe , L , 1969: 93

کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی، تپۀ کفترلان (کفتارلان)

کفترلان یا کفتارلان در راه هرسین به خرم آباد واقع شده است. این تپه در فاصلۀ سالهای 8 – 1934 توسط دکتر شمیت حفاری گردید و آثاری مربوط به هزاره های چهارم تا دوم پیش از میلاد در آن یافت شد.

Vanden Berghe , L , 1969: 93

کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی، تپه کمترلان

در این تپه که در راه هرسین به خرم آباد واقع شده است، توسط دکتر اشمیت گمانه هایی زده شده است. آثاری از پایان هزارۀ پنجم وهزارۀ چهارم پیش از میلاد از این تپه بدست آمده است.

Vanden Berghe , L , 1969: 93

کرد، هرسین، آثار دیرینه شناسی، تپه میرولی 

این تپه باستانی در نزدیکی میرولی در راه خرم آباد به هرسین قرار گرفته و به وسیلۀ دکتر اشمیت گمانه هایی در آن حفر گردیده است. قدمت این تپه و آثار آن به پایان هزارۀ پنجم وهزارۀ چهارم پیش از میلاد می رسد.

Vanden Berghe , L , 1969: 93

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan