کرد، قصر شیرین، بازی ها

کرد، قصر شیرین، بازی ها، خریل، بزنیل (خرما و بزها)

تعداد: حداقل 20 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: زیلو یا گلیم

گروه سنی: نوجوانان (باید دوندۀ خوبی باشند)

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو دستۀ ده نفری تقسیم می شوند و پسک می اندازند تا دستۀ خرها و بزها مشخص شود. ناظران بازی یک گلیم یا زیلو را به طور عمودی بین دو گروه آویزان نگه می دارند تا آنها همدیگر را نبینند. بعد سردستۀ گروه بزها بر روی بازیکنانش نام هایی مثل ببر و پلنگ می گذارد و سر دستۀ گروه خرها، نامهایی مثل بوره، چرخه و غیره. بعد ناظران از هر طرف یکی را با نام فرعی اش صدا می کنند تا کنار پرده بیاد. مثلاً پلنگ از دستۀ بزها و بوره از دستۀ خرها. از هریک می پرسند که آن دیگری نام واقعی اش چیست. اگر حدس ها درست نبود ناظران با گفتن خچ خچ هر دو را به جای خود بر می گردانند و دو بازیکن دیگر را صدا می کنند و بازی ادامه پیدا می کند تا یکی از بازیکنان نام دیگری را درست حدس بزند و دیگری نتواند نام او را تشخیص بدهد. کسی که اشتباه کرده بازنده است. اگر بازنده از دستۀ خرها باشد ناظرها فرمان می دهند، بزها خرها را بگیرند. آن وقت بازیکنان دستۀ برنده بازیکنان دستۀ بازنده را دنبال می کنند. مقصد این تعقیب و گریز محلی است که قبلاً تعیین شده و «سرداله» نام دارد. اگر دستۀ برنده بتواند دستۀ بازنده را بگیرد باید از اعضای آن کولی بگیرد. البته این کار بسیار دشوار است و کمتر اتفاق می افتد. این بازی به همراه هلهله و تشویق و فریاد و شادی تماشاچیان صورت می گیرد.

قزل ایاغ، 468: 1379

کرد، قصر شیرین، بازی ها، میه و گرگ (گوسفند و گرگ)

تعداد: حداقل 16 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان و نوجوانان

نقش ها: گرگ (2 نفر)، چوپان (1 نفر)، سگ ( 3 نفر)، گوسفندان (حداقل 10 نفر)

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: گوسفندها به ردیف در کنار دیوار مشغول علف خوردن می شوند. بعد چوپان می آید و یک یک آنها را می دوشد و شیر آنها را خود و سگ هایش می خورند. آنگاه چوپان می خوابد و سگ ها هم در کنار گوسفندان به خواب می روند که ناگهان یکی از گرگ ها آمده و یکی از گوسفندان را می برد. در این حال صدای بع بع و نالۀ گوسفندان و همچنین پارس کردن سگ ها شنیده می شود که در نتیجه چوپان بیدار شده و همراه سگ ها به دنبال گرگ ها می رود تا گوسفند را نجات دهد. صدای بع بع و نالۀ گوسفندان همچنان شنیده می شود. عاقبت گرگ گرفتار را کنار رمه می آورند و همگی به سر گرگ ها می ریزند و آنها را کتک می زنند.

قزل ایاغ، 509: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan