کرد، سقز، صنایع دستی

کرد، سقز، صنایع دستی، خراطی

خراطی، در حال حاضر در مناطقی از کشورمان که چوب، مهم ترین و عمده ترین ماده اولیه این هنر – صنعت پیدا می شود، رایج است و از جمله مراکز مهم تولید محصولات خراطی چوب می توان به سقز اشاره کرد.

یاوری، 139: 1383

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات