کرد، سارال (دیواندره)، بازی ها

کرد، سارال (دیواندره)، بازی ها، مشیان                    

نام دیگر بازی: مرده کان

تعداد: 2 – 4 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: مقداری پول خرد از یک ریالی تا ده ریالی، یک سنگ گرد و صاف

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا روی زمینی صاف و هموار سکه ها را به ترتیب یک ریالی، دو ریالی، می چینند. بعد با سنگی گرد و کوچک که به آن «کلا» می گویند به طرف سکه ها نشانه گیری می کنند کلا به هر سکه ای که بخورد، زنندۀ سنگ صاحب آن سکه خواهد بود. اگر کلا نزدیک سکه ای بیفتد و فاصله اش از یک وجب کمتر باشد، آنکه سنگ را انداخته می تواند با تلنگری سنگ را دوباره به طرف سکه ها بیندازد و در این شرایط هم اگر به سکه ای بخورد، صاحب آن سکه خواهد بود.

قزل ایاغ، 504: 1379

کرد، سارال (دیواندره)، بازی ها، ناودار (درخت، درخت)

نام دیگر بازی: قیچی، قیچی (بازی دختران)

تعداد: 5- 6 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: چوب به تعداد بازیکنان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان هر یک چوب های خود را به استاد می دهند. استاد چوب ها را دسته کرده و به پشت سرخود می اندازد. آنگاه عقب عقب می روند تا پایش روی یکی از چوب ها قرار گیرد. پس از آن صاحب چوب را آورده و از او می خواهند که از روی یک یک چوب ها بپرد. اگر این بازیکن بتواند بدون اینکه پایش به چوبی اصابت کند، همه چوها را رد کند برنده می شود و در غیر این صورت او را به وسط بازی می آورند. در این هنگام همۀ بازیکنان چوب خود را بر می دارند و آنکه چوبش آخر بماند، او از هم وسط بازی می آورند و چشمش را می بندند و او را سوار بر همان بازیکنی که نتوانسته از روی چوب ها بپرد، می کنند. بعد آنکه سوار است چشمان سواری دهنده اش را می گیرد و او هم با همان چشمان بسته بقیه بازیکنان را دنبال می کند و هر کسی را بتواند بزند، جای خود را با او عوض می کند.

قزل ایاغ، 509: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan