کرد، دالاهو، بزرگان موسیقی

کرد، دالاهو، بزرگان موسیقی، علی ­اکبر مرادی

تولد: 1336 ه.ش.

نوازنده­ تنبور.

او یکی از مشهورترین و برجسته ترین نوازندگان تنبور است.

وجدانی، 979: 1386

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات