کرد، خورخوره (دیواندره)، بازی ها

کرد، خورخوره (دیواندره)، بازی ها، می ژه می ژه (مویز، مویز)

تعداد: 3 نفر

جنس: هر دو

نقش ها: سبد مویز، دزد، نگهبان سبد مویز

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا دایره ای روی زمین می کشند و سبد مویز در وسط دایره سرخود را روی زانو می گذارد. نگهبان روی او (سبد مویز) می نشیند. دزد هم آهسته خود را در پشت سر نگهبان پنهان می کند و منتظر فرصتی برای برداشتن مویزهای داخل سبد است. اگر دزد با زرنگی به سبد مویز دست بزند، بدون اینکه توسط نگهبان گرفته شود، با نگهبان جای خود را با سبد مویز عوض کند. اما اگر دزد به هنگام دست زدن به سبد مویز مورد اصابت لگد نگهبان واقع شود، می سوزد و جای خود را با سبد مویز عوض می کند. در صورتی که دزد به هنگام حمله نگهبان بدون حرکت بایستند، زدن نگهبان به حساب نمی آید، بنابراین بازی به این ترتیب ادامه می یابد که هر زمان که نگهبان حمله ور می شود، دزد بی حرکت می ایستد. سبد مویز هم می تواند در همان محدودۀ دایره دست یا پای دزد را بگیرد که در حکم زدن توسط نگهبان است و دزد می سوزد. نگهبان نیز نباید پا یا دستش از دایره بیرون برود.

قزل ایاغ، 508: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan