کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها

کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها، آش و تنوری (آش در تنور)

تعداد: دو گروه و یک نفر

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان از میان خود یک نفر را به نام سرملا یا سردار انتخاب می کنند. سپس به دو گروه تقسیم می شوند و پشک می اندازند تا گروه مهاجم مشخص شود. اعضای گروه بازنده سرها را به هم چسبانده و دستها را دور گردن هم می اندازند و به صورت دایره ای در می آیند که تنور خوانده می شود. سرملا از آنها مراقبت می کند تا گروه مهاجم نتواند بر دوش آنها سوار شود. گروه مهاجم اگر بتواند سوار تنور شود برنده می شود. سرملا با پا تلاش می کند آنها را از تنور دور نگه دارد که به این کار اصطلاحاً می گویند «قاو دادن» هر یک از بازیکنان که از سرملا لگد بخورد، می سوزد و باید به جای یکی از بازیکنان تنور قرار بگیرد.

قزل ایاغ، 446: 1379

کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها، تل و بِن تل (سنگ و بیخ سنگ)

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: یک تکه سنگ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: اولین بازیکن سنگ را پرتا ب می کند و دوم سعی می کند سنگ او را با سنگ خود بزند. اگر موفق شد از بازنده تا محل افتادن سنگ کولی می گیرد. اما اگر موفق نشد به طرف مقابل کولی میدهد.

قزل ایاغ، 456: 1379

کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها، قاچاق، قاچاق

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: تعدادی سنگ، تعدادی چوب به نشانۀ تفنگ

محل اجرا: فضای باز

نقش ها: شتر، اسب، ژاندارم، قاچاقچی، گوسفند و بز

نحوه بازی: بازیکنانی که نقش شتر و اسب دارند. در حالیکه هریک سنگی را به نشانه کالا و بار بر دوش خود حمل می کنند، همراه با چند بازیکن دیگر که نقش قاچاقچی را دارند، در حرکت هستند. تعدادی بز و گوسفند هم در کنار آنها حرکت می کنند. ناگهان چند نفر از بازیکنان که حکم ژاندارم را دارند و چوب هایی به نشانۀ تفنگ بر دوش گذاشته اند، کاروان قاچاقچی ها را متوقف کرده و آنها می پرسند که بار شترهایشان چیست. سرپرست قاچاقچیان می گوید که آرد برای زن و بچه هایشان محل می کنند. ژاندارمها که حرف آنها را باور نمی کنند به آنها حمله می کنند و پس از درگیری و زد و خوردی که بین آنها می شود، ژاندارمها پیروز شده و آنها را به پاسگاه می برند. رئیس پاسگاه آنها را مورد مواخذه قرار داده و دلیل کارشان را می پرسد. آنها هم می گویند که به علت نداشتن کار و گرسنه بودن خانواده شان دست به حمل قاچاق و دزدیدن گوسفندان زده اند. با همۀ این دلایل رئیس پاسگاه آنها را روانه زندان می کند و در همین موقع گوسفندها و بزها و شترها و اسبهای حامل بار قاچاق از طرف دیگر فرار می کنند، ژاندارمها تا به سراغ آنها می روند، قاچاقچی ها هم از فرصت استفاده کرده و فرار می کنند و بازی در همین جا به پایان می رسد.

قزل ایاغ، 481: 1379

کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها، قاو، قِرمَه چَه کی (با پا زدن، با مشت زدن)

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: یک لنگه کفش

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا تمامی بازیکنان گرد هم جمع می شوند و دایره ای تشکیل می دهند. سپس یکی از آنها کفشی را به هوا می اندازد. پس از فرود آمدن کفش، نوک کفش رو به هر یک از بازیکنان قرار گرفت آن فرد از دایره خارج می شود. این کار را تکرار می کنند تا بازیکنان به دو گروه تقسیم شوند. آنگاه گروهی که به تدریج از دایره خارج شده بود، این بار داخل دایره ای که روی زمین کشیده اند، قرار می گیرد. بعد گروه خارج با مشت به داخلی ها حمله می کند و آنها نیز با پا خز خود دفاع می کنند. هیچ یک از دو طرف نباید از محیط دایره پا به بیرون یا به داخل آن بگذارد. در پایان برنده ها جای خود را با بازنده ها عوض می کنند.

قزل ایاغ، 482: 1379

کرد، حسن سلیمان (سرپل ذهاب) بازی ها، کَرکِراژو (خری که به طرف جوی آب می رود)

تعداد: دو گروه و یک نفر

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا یک نفر را به عنوان استاد یا فرماندۀ بازی انتخاب می کنند و بقیه به دو گروه مساوی تقسیم می شوند و در دو صف مقابل یکدیگر قرار می گیرند. آنگاه هر دو نفری که در دو صف مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، برای خود نامهایی انتخاب می کنند. مانند: برنو، طیاره شکن، خمپاره، نارنجک و … و به همین ترتیب همۀ بازیکنان نامگذاری می شوند. سپس با فرمان فرمانده، هر دو نفری که با هم نامگذاری کرده بودند به یکدیگر حمله می کنند. مثلاً برنو به طیاره شکن و خمپاره به نارنجک. در پایان هر گروهی که بتواند تمام افراد حریف خود را فراری بدهد، برندۀ بازی شناخته می شود و از گروه بازنده (خرها) کولی می گیرد یعنی آنها را برای آب دادن به سر جوی می برد.

قزل ایاغ، 488: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan