کرد، آبدانان، بازی ها

کرد، آبدانان، بازی ها، آزاله، آزاله (تپاله، تپاله)

تعداد: 2 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: تپاله

زمان اجرا: اواخر پاییز

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: هریک از بازکنان تپاله ای را انتخاب می کند. سپس دو تپاله را کنار هم قرار می دهند و خودشان از محل تپاله ها دور می شوند و منتظر می نشینند. هرگاه گنجشکی روی یکی از تپاله ها نشست، صاحب آن تپاله برنده است و تپالۀ بازکن دیگر را صاحب می شود. گاه علاوه بر گنجشک، مرغ و خروس را هم به حساب می آورند و یا به جای یک تپاله چندین تپاله را در شرط بندی شرکت می دهند.

قزل ایاغ، 445: 1379

کرد، آبدانان، بازی ها، جوزان

تعداد: دوگروه

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان دو گروه می شوند و روی زمین دایره ای می کشند. سپس پشک می اندازند تا دسته ای که باید در داخل دایره قرار بگیرد، مشخص شود. بازیکنان این گروه باید در داخل دایره بنشینند و بازیکنانی که بیرون دایره هستند باید سعی کنند آنها را از دایره بیرون بکشند. اگر در حین درگیری یکی از بازیکنان داخل ایران بگوید. «جوز» همۀ بازیکنانی که سرپا ایستاده اند باید بنشینند و بگویند «حلال» و به داخل دایره بپرند. اگر این کار را نکنند سوخته اند و جاها عوض می شود.

قزل ایاغ، 459: 1379

کرد، آبدانان، بازی ها، قوه قوه

تعداد: 10-12 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: کمربند (به تعداد افراد یک گروه)

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و دایره ای به شعاع حدوداً یک قر روی زمین می کشند . آن گاه پشک می اندازند و یکی از گروهها داخل دایره قرار می گیرد. گروه دیگر همراه با کمربندهایی که در دست دارند، خارج دایره می ایستند و در حالیکه کمربندها را دور سر می چرخانند می گویند، قوه … اگر افراد داخل پس از گفتن قوه و پاسخ شنیدن، ضربه ای با پا به افراد خارج دایره بزنند، البته در صورتی که پایشان از دایره بیرون نرفته باشد، برنده می شوند و جای دو گروه عوض می شود.

قزل ایاغ، 458: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan