لر، لر کوچک، فلک الدین (خرم آباد)، بازی ها

لر، لر کوچک، فلک الدین (خرم آباد)، بازی ها، برد چق چق

نام دیگر بازی: پَرو

تعداد: دو گروه 4-8 نفری

جنس: هر دو

اشیاء: دو قطعه سنگ

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه یک نفر را به عنوان استاد خود تعیین می کند. بعد قرعه کشی می کنند و یک گروه بر کول گروه دیگر سوار می شود و دایره وار می ایستد. در میان دایره دو تکه سنگ قرار می دهند. آن گاه گروه سواره چشم های افراد پیاده را می بندد. بعد استاد گروه سواره (هالو) به یکی از افراد خود اشاره ای می کند. آن بازیکن هم از دوش حریف خود پیاده می شود و دو سنگی را که در وسط دایره قرار دارد به هم زده و دوباره سرجای اول خود برمی گردد. در این موقع استاد گروه سواره از استاد گروه دیگر می خواهد تا بازیکنی که دو سنگ را به هم زده شناسایی کند. اگر او درست حدس بزند، جای دو گروه عوض می شود و در غیر این صورت بازی را مجدداً به همان ترتیب ادامه می دهند. قابل ذکر است که «برد» در نام بازی به معنای سنگ و «چق چق» صدایی است که از به هم خوردن دو سنگ ایجاد می شود.

قزل ایاغ، 613: 1379

لر، لر کوچک، فلک الدین (خرم آباد)، بازی ها، کازکیز   

تعداد: 4-8 نفر

جنس: پسر

اشیاء: 4 عدد چوب به طول حدود70-80 سانتیمتر

گروه سنی: نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا چهار چوب را در زمین فرو می کنند. اولین بازیکن داوطلبانه بازی را در دو مرحله شروع می کند. در مرحلۀ اول، بازیکن یک پایی به صورت لی لی، یک در میان  از چوب ها می گذرد. در مرحلۀ دوم باید با جفت پا و به صورت پرش از روی چوب ها عبور کند. در هر دو مرحله گذشتن از میان چوب ها به صورت مارپیچ انجام می شود. اگر فردی به هنگام ردشدن از میان چوب ها، یکی از آنها را بیندازد یا پایش به آنها بخورد و یا در مرحلۀ اول که به صورت لی لی است، پای بازیکن به زمین برسد بازی را باخته است و فرد بعدی بازی را ادامه می دهد. در پایان بازیکنی که دفعات بیشتری از میان چوب ها گذشته باشد، برندۀ بازی است و باید دیگر بازیکنان به نوبت به او کولی بدهند. ضمناً در پایان بازی هر چهارچوب جایزۀ نفردوم بازی است یعنی فردی که بعد از نفر اول، بیشترین امتیاز را آورده باشد.

قزل ایاغ، 624: 1379

لر، لر کوچک، فلک الدین (خرم آباد)، بازی ها، کِرِکِپ دِنوِرِپ 

تعداد: گروهی

جنس: معمولاً دختران

گروه سنی: 8-14 سال

محل اجرا: فضای بسته

زمان اجرا: اغلب در زمستانها

نحوه بازی: بازیکنی که از دیگران بزرگتر و واردتر است، استاد بازی (دایاکو) می شود. استاد ابتدا شروط بازی را با بازیکنان درمیان می گذارد که شرط اول سکوت است و همگی باید ساکت باشند، شرط دوم حرکت نکردن افراد و شرط سوم پذیرفتن اشتباه بازیکنان توسط خود آنهاست. آن گاه استاد با خواندن شعری بازیکنان را به سکوت دعوت می کند. کسی که زودتر از همه چیزی بگوید و یا دهان خود را باز کرده و خمیازه بکشد، مجرم است و سزای جرم او بیرون رفتن از بازی است.

قزل ایاغ، 625: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan