لر، لر بزرگ، نورآباد ممسنی، بازی ها

لر، لر بزرگ، نورآباد ممسنی، بازی ها، گلومایه

تعداد: 2-6 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: یک عدد گلو (گوی)

گروه سنی: جوانان

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: اواخر زمستان

نحوه بازی: هر یک از بازیکنان باید یک عدد گلو (گوی) و یک عدد مایه (چاله) داشته باشد. در بازی دونفره بازیکنان باید دو گلو (گوی) داشته باشند، اما در تعداد مایه ها آزادند. گلو، از سنگهای سخت که در اصطلاح کلی به آنها شمامه و یا برّک می گویند ساخته می شود، یعنی سنگ را به صورت گوی هایی با قطر 2-5/2 سانتیمتر و وزن حدود 90 گرم درمی آورند. مایه ها هم چاله های کوچکی هستند که به فاصلۀ 5/1 متر از یکدیگر در یک ردیف کنده می شوند. بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. نفرات دو گروه به صورت یک درمیان در محلی به نام «لوزو» (مبدا بازی) می ایستند. گلوله ها را در حالتی که کف یک دستشان روی زمین و گلو در انتهای سبابۀ آنها قرار دارد، با انگشت وسط دست دیگر به طرف جلو غلت می دهند. اگر گلوی هر نفراز هر گروه وارد مایه شود، یک امتیاز به نفع آن گروه محسوب می شود. بعد از آنکه همۀ افراد دو گروه گلوی خود را از مبدأ به طرف زمین بازی غلتاندند، نوبت به اولین بازیکنی می رسد که بازی را شروع کرده بود. دراین مرحله او باید گلوی خود را به طرف مایه غلت دهد تا شاید آن را اشغال کرده و جواز اشغال دیگر مایه ها را نیز بگیرد. اگر در این کار موفق شود، می تواند به طرف مایه و یا گلویی که نزدیکتر است، گلوی خود را غلت بدهد و در صورت موفق بودن باز هم تا زمانی که ناکام شود، می تواند بازی را در دست داشته باشد. باید توجه داشت که نوبت به صورت گروهی نیست بلکه به صورت یک در میان از دو گروه می باشد. در این بازی اشغال مایه یک امتیاز و زدن «چق» که همان زدن به گلوی افراد گروه مقابل است نیز یک امتیاز دربردارد. در پایان امتیاز گروهها را شمارش می کنند و گروهی که زودتر امتیازاتش به حد نصاب رسیده باشد، برنده خواهد بود. در این بازی ممکن است در هر نوبت که بازی را از «لوزو» شروع می کنند. گاه ممکن است نوبت به همۀ افراد نرسد و تمام مایه ها اشغال شوند و افراد دیگر مایه برای بازی نداشته باشند و در نتیجه هیچ کدام از گروهها به حد نصاب نرسند، در این صورت نوبت دیگری را شروع می کنند. گاه ممکن است پس از بیست بار هم امتیازات به حد نصاب نرسد. به هر صورت باید بازی را آنقدر ادامه دهند تا یکی از دو گروه برنده شود.

قزل ایاغ، 629: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan