لر، لر بزرگ، عشایر بختیاری، مذهب، زیارتگاه

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، آقا شهید

آقا شهید در میانکوه بختیاری در دامنه کوه دلا.

خسروی 128 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، امامزاده شاه

در ایل بابادی بختیاری هفت لنگ قرار دارد.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، امامزاده محمد باقر

در دامنه کوه منگشت قرار دارد.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، بابا احمد

در ایل بابا احمدی قرار دارد.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، بابا زاهد

مقبره پارسایی که در منطقه چلو قرار دارد.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، بویر

قدمگاهی است پای کوه دلا در منطقه بختیاری هفت لنگ.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، بیر بتولی

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، خنگ سوار

قدمگاهی است.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، هفت شهیدان

بین منطقه آمبل و مسجد سلیمان نزدیک لالی.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، شاه حیدر

امامزاده ای واقع در دیناران بختیاری.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، زیارتگاه، شه پیر

بین ده دز و ده ملا قرار دارد.

خسروی 127 : 1368

لر، لر بزرگ، بختیاری، مذهب، قسم گاه، شاهزاده عبدالله

سوگند از جمله عقاید مقدسی است که در بین بختیاری ها نیز وجود دارد. برای مثال دزدی را که با تمام وسایل و امکانات شکنجه نتوانسته اند به اعتراف و اقرار وادار سازند، در آخرین مرحله او را سوگند می دهند، یعنی او را به شاهزاده عبدالله می برند.

اگر در خلال راه معجزه ای ظاهر شد که به زیان متهم باشد، یقیناً او مقصر است و باید مجازات شود. اگر چنین وضعی پیش نیامد، به پابوس امامزاده می رسند و متهم در آنجا سوگند یاد می کند و براساس این سوگند داوری خواهد. اگر بی گناه تشخیص داده شد آزاد می شود.

آن ها در این مرحله اعتقاد دارند که خود مقام شاهزاده عبدالله بین تبهکار و بی گناه داوری خواهد کرد. گاه ممکن است حاکم محل قبول کند که به جای رفتن به خود شاهزاده عبدالله که مسافتی طولانی است، در مسر راه سه نقطه را انتخاب کنند و اگر در جریان مسیر اتفاقی نیفتاد، متهم در آخرین نقطه سوگند یاد می کند و مراجعت می نماید.

خسروی 136 : 1368

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan