قوم ترکمن، آثار تاریخی

ترکمن، آثار تاریخی

فهرست مکان‌های تاریخی موجود در تركمن‌صحرا عبارتند از:

 1. تپة باستانی گمش‌تپة کوچک
 2. آغاز و ابتدای دیوار قزل‌آلان
 3. تپة باستانی کوره‌سو (آبسکون فرضی)
 4. قدمگاه بهاء‌الدین نقشبند
 5. زیارتگاه صالح‌نبی
 6. زیارتگاه یعقوب‌نبی
 7. شهر، دیوار و پل تاریخی آق‌قلعه
 8. تپة نمک‌زار و محل قلاع نگهبانی قارنی‌یاریق
 9. قبرستان قدیمی ‌پیرواش
 10. زیارتگاه دالیشمان
 11. شهر تاریخی جرجان و برج گنبد‌قابوس
 12. درة کورقوجا، محل تولد مختومقلی شاعر ترکمن
 13. سروی اولیا در نارلی‌داغ
 14. زیارتگاه و قبرستان قدیمی خالد‌نبی
 15. آق‌تقای، آرامگاه مختومقلی
 16. مدرسة قدیمی کریم‌ایشان
 17. قلعه و تپة باستانی دوده‌بگ در گرکز

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات