فارس، نیشابور، بازی ها

فارس، نیشابور، بازی ها، استخوان متوی (استخوان را پیدا کنید)

تعداد: یگ گروه و یک نفر

جنس: هردو

اشیاء: یک عدد استخوان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: یک نفر از جمع بازیکنان به عنوان استاد انتخاب می شود. استاد استخوان را بر می دارد و تا آنجا که قدرت دارد به دو دست می اندازد و به افرادش فرمان دهد که بروند و به دنبال آن بگردند. بازیکنان پراکنده می شوند و به جست و جو می پردازند. کسی که استخوان را پیدا می کند آن را پیش نزدیکترین بازیکن می برد و استخوان را به او نشان می دهد. بازیکنی که استخوان را دیده باید او را سوار کند و تا محلی که استاد از آنجا، استخوان را پرتاب کرده است به او سواری بدهد. بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند.

قزل ایاغ، 246: 1379

فارس، نیشابور، بازی ها، کلاه بُردنک

تعداد: دو گروه

جنس: هردو

اشیاء: کلاه به تعداد بازیکنان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: خطی در وسط زمین بازی می کشند و بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی روی خط می ایستند و گروهی در بیرون خط قرار می گیرند. بازیکنانی که روی خط هستند، هر کدام زیر پایشان یک کلاه می گذارند. مهاجمان قصد ربودن کلاه ها را دارند و آن ها باید مهاجمان را با لگد برانند. اگر افراد گروهی که روی خط هستند موفق شوند گروه مهاجم را با لگد بزنند، جاها عوض می شود. اگر گروه مهاجم بتواند کلاهی را از گروه دیگر برباید و به محلی که قبلاً تعیین کرده اند و «ملّه گاه» خوانده می شود، ببرد، از گروه مقابل مسافت ملّه گاه تا خط شروع بازی را سواری می گیرد. گاه بازیکنان می توانند کلاه خود را در وسط راه پس بگیرند.

قزل ایاغ، 266: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan