فارس، قزوین، بازی ها

فارس، قزوین، بازی ها، اِش قَر             

تعداد: دو گروه 8 – 10 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان و نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. سپس روی زمین دایره کوچکی به نام قلعه کشیده و به طریق «شیر یا خط» گروه قلعه دار را (گروه الف) مشخص می کنند. گروه الف که شروع کنندۀ بازی است یکی از افراد خود را به عنوان قلعه دار در درون دایره قرار داده و بقیه به قصد زدن و سوزاندن افراد گروه ب، آنها را دنبال می کنند. گروه ب که قصد گرفتن قلعه را دارد، به دنبال فرصت مناسب است که با «قر» کردن افراد گروه الف، یک یک آنها را بسوزانند و این در صورتی است که بین قلعه دار و یارانش و یا بین خود یاران گروه الف فاصله ایجاد شود. در این هنگام افراد گروه ب  که در این فاصله قرار دارند، می توانند مثل «حسین» را که از افراد گروه الف است، مورد خطاب قرار داده و بگویند: حسین قَر. در این صورت «حسین» سوخته و از بازی اخراج می شود. اگر تمامی افراد گروه ب زودتر از افراد گروه الف بسوزند، تنها قلعه دار باقی می ماند. حال تمامی گروه افراد گروه ب سعی می کنند که به هر صورتی که شده پای خود را داخل قلعه کرده و بگویند: «قلعه داگدی». درصورت موفقیت قلعه دار می سوزد و جای دو گروه عوض می شود ولی اگر قلعه دار تمامی افرادگروه ب را با دست بزند، قلعه دار پیروز می شود و بازی بار دیگر در دست قلعه دار و یارانش باقی خواهد ماند.

قزل ایاغ، 138 : 137

فارس، قزوین، بازی ها، قیش بازی        

تعداد: دو گروه بیش از 4 نفری

جنس: هر دو

اشیاء: کمربند چرمی (به تعداد یک گروه)

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و با قرعه کشی معلوم می کنند، کدام گروه داخل دایره و کدامیک خارج قرار می گیرد. کمربندها را با فاصله های مساوی در داخل دایره به گونه ای قرار می دهند که یک سر آن نزدیک یا روی خط محیط دایره و سر دیگر آن به طرف مرکز دایره باشد. یک گروه خارج دایره وگروه دیگر در دخل ودرکنار کمربندها قرار می گیرند. افراد خارج سعی می کنند، کمربندها را بر بایند و افراد داخل با زدن پا به آنها از کمربندها محافظت می کنند و قصد سوزاندن آنهارا نیز دارند. اگر یک پای بازیکن مدافع بدون اینکه از دایره خارج شده باشد و یا پای دیگرش روی خط محیط دایره باشد و به بازیکن مهاجم اصابت کند، گروه خارج دایره سوخته محسوب شده و جای دو گروه عوض می شود. اما اگر بازیکنی از خارج دایره بتواند بدون اینکه مورد اصابت قرار گیرد ، یکی از کمربندها را بر باید، فرصتی مناسب برای تیم مهاجم خواهد بود تا با تهدید و دور کردن مدافعان از کمربندها ، بقیه آنها را نیز بربایند. باید توجه داشت که مهاجمان با کمربند حق زدن از کمر به بالا را ندارند.

قزل ایاغ، 167 : 1379

فارس، قزوین، بازی ها، کشتی بغل به بغل

تعداد: 2 نفر

جنس: پسران

گروه سنی: بزرگسالان وجوانان

زمان اجرا: ایام عروسیهای محلی

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: شروع این کشتی در مرحلۀ نرمش دوکشتی گیر همراه با ساز و دهل است. این کشتی با لباس معمولی محلی بوده و در نتیجه بدن کشتی گیران چون اکثر کشتی های محلی پوشیده است . قضاوت و داوری را پیشکسوتان محل به عهده دارند. در این کشتی هر یک از نقاط بدن را از پا تا گردن میتوان گرفت. در نهایت دو کشتی گیر رو به روی هم و یا از پشت یکدیگر را با حلقه کردن دو دست در کمر هم، بغل کرده و به گونه ای بلند می کنند که از روی شانه به زمین بزنند . کشتی گیری که بتواند پشت حریف را بر زمین مماس کند برنده بازی است.

قزل ایاغ، 168 : 1379

فارس، قزوین، بازی ها، کلاه بردار         

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

اشیاء: کلاه (به تعداد بازیکنان یک گروه)

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا دو نفر از بازیکنان به عنوان استاد انتخاب شده و یارگیری می کنند. سپس به شیوۀ «یک پی دو پی» گروه خارج دایره (مهاجم) و گروه داخل دایره (مدافع) را مشخص می کنند. در یک طرف زمین دایره ای قرار دادی می کشند که محل استقرار گروه مدافع است. در قسمت انتهایی زمین و به فاصلۀ قراردادی از دایره ، نقطه ای را علامتگذاری می کنند به نام «کله» که به عنوان هدف یا مقصد در بازی مورد استفاده قرار می گیرد. افراد گروه مدافع داخل دایره، رو به بیرون و پشت به هم می ایستند. آنها هر یک کلاه هی به سر دارند. گروه مهاجم به افراد داخل دایره حمله می کنند تاکلاه آنها را بربایند.

قزل ایاغ، 169 : 1379

فارس، قزوین، بازی ها، سنگی کله رو، وردار و در رو

تعداد: یک گروه

جنس: هر دو

اشیاء: یک سنگ کوچک یا هر شی کوچک دیگر

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: تمامی بازیکنان به جز استاد بازی کنار یکدیگر و در یک صف می ایستند. هر یک از دستهای خود را به پشت برده و طوری نگاه می دارند که کف دست زیر پشت دست دیگر قرار گرفته باشد و گودی کف دست دیگر رو به بیرون و به طرف بالا باشد. استاد در پشت سر نفرات قرار گرفته و در کنار آنها حرکت می کند تا سنگ یا شی انتخابی دیگر را در کف دست یکی از بازیکنان بگذارد. بازیکنان باید هوشیار بوده و علاوه بر توجه به کف دست خود، متوجه نفرات طرفین خود بوده و جزیی ترین حرکات آنها را زیر نظر داشته باشد. پس از آنکه استاد شی را دردست بازیکنی گذاشت، آن بازیکن باید بلافاصله از جای خود حرکت کرده و خود را به نقطه ای که قبلاً مشخص شده و «کله» نامیده میشود، برساند. دو بازیکنی که در دو طرف این فرد قرار دارند باید سرعت عمل داشته باشند و قبل از حرکات او با پشت پا زدن به او مانع رفتنش شوند که در اینصورت آن فرد مجاز به فرار کردن نبوده و دوباره در صف قرار می گیرد و استاد بار دیگر اقدام به گذاشتن شی در دست بازیکن می کند. اما اگر بازیکن بتواند از میان دو فرد کناریش بگریزد خود را به «کله» رسانده و در آنجا رو به صف بازیکنان قرار می گیرد. آنگاه یکی از بازیکنان را با نام مستعاری که قبلاً از میان میوه ها و یا چیزهای دیگر برای خود انتخاب کرده است احضار می کند. این فرد باید به محل «کله» رفته و بازیکن برنده را به دوش گرفته و به جای خود بیاورد. در صورت تمایل دویاره بازی را آغاز می کنند.

قزل ایاغ، 159 : 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan