فارس، دستگرد، بزرگان

فارس، دستگرد، بزرگان، ابراهیم انواری

طبیب حاذق، و ادیب شاعر. در سال 1309 ه.ق متولد شد و در سال 1377 ه.ق درگذشت و در جنب پدرش محمدباقر انواری مدفون گردید. مشارالیه از اطبّای مورد احترام قاطبۀ اهالی اصفهان بود و به حذاقت و استادی معروف بود. در اواخر عمر همت به طبع و نشر آثار پدر نمود. 1- منظومۀ حفظ الصّحه، 2- هفت دام مالک، 3- دیوان.

مهدوی، 785: 1384

فارس، دستگرد، بزرگان، حسن وحید دستگردی

فرزند قاسم. فاضل محقق و ادیب اریب و شاعر گرانمایه، از محققین و متتبّعین در ادبیات فارسی است. در سال 1298 ه.ق در دستگرد خیار متولد شد و در سال 1361 ه.ق در طهران درگذشت و در مقبرۀ امامزاده عبدالله مدفون گردید.

در اصفهان خدمت جمعی از علما و ادبا همچون آخوند ملامحمد کاشی، و آخوند گزی تحصیل نمود. در اوایل مشروطیت در زمرۀ آزادی خواهان وارد شده و در این راه کوشش ها نمود. سپس به طهران منتقل شده و از سال 1338 ه.ق مجلۀ ادبی ارمغان را انتشار داده که تا حین الفوت مرتباً انتشار یافته و پس از مرگ ایشان به همت فرزندش آقای محمود وحیدزاده متخلّص به نسیم است تاکنون منتشر می شود. در اوایل لمعه و سپس وحید تخلّص می نمود و در روزنامه ها به طور مستعار ناظر اصفهانی می نوشت. کتب زیر ازوست: 1- انقلاب ادبی، 2- دیوان قصاید و غزلیات، 3- ره آورد وحید، دو مجلّد، 4- سرگذشت اردشیر. وی در طی بیست و سه سال انتشار مجلّۀ ارمغان، چندین مجلّد کتاب ادبی نیز به طبع رسانید که از آن جمله است: 1- تذکرۀ نصرآبادی، 2- تحفۀ سامی، 3- دیوان ادیب الممالک فراهانی، 4- تصحیح و تحشیۀ و طبع خمسۀ نظامی.  

مهدوی، 515- 514: 1384

فارس، دستگرد، بزرگان، محمد باقر انواری

شاعر ادیب فاضل، متخلص به «لمعه» از خدمتگزاران صدیق فرهنگ. در سال 1321 ه.ق در دستگرد متولد شد. تحصیلات خویش را در مدارس قدیم و جدید این شهر به پایان رسانیده، مدتی به محراب و منبر سرگرم بوده، سپس ترک نموده به خدمت فرهنگ اشتغال جست. سالها مدیریت دبستان حسین آباد را داشت. در انجمن شعرا شرکت می کرد و نامه های دهقان را چاپ نمود. صاحب دیوان اشعار است. در سال 1385 ه.ق درگذشت و در تکیۀ شیخ مرتضی ریزی مدفون گردید.

مهدوی، 786 : 1384

فارس، دستگرد، بزرگان، ملا عبدالکریم دستجردی

ادیب الشریعه، عالم فاضل و ادیب شاعر متخلّص به «سودایی» معروف به حاج آخوند فرزند ملاعبدالرزاق بن اسماعیل. از شعرای معروف و فضلای مشهور اصفهان است. در سال 1281 ه.ق در قریه دستگرد خیار متولد شد و نزد آقا میرزا محمّد باقر چهارسوقی و جمعی دیگر از علما مانند آقا نجفی مسجد شاهی و میرزا محمدحسن نجفی تحصیل نمود و از اساتید نامبرده کسب اجازه نمود.

کتب و رسائل زیر ازوست: 1- اجمالی در احوالات پیغمبر اکرم، 2- ترجمه الدرر، ترجمۀ کلمات قصار حضرت علی، 3- خمسۀ طیبّه، 4- دیوان قصائد و غزلیات.

مهدوی، 784: 1384

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan