فارس، تربت حیدریه، بازی ها

فارس، تربت حیدریه، بازی ها، اشتر کجا پیشتر بیا                

تعداد: دو گروه

جنس: هردو

گروه سنی: جوانان

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: 8 شب به بعد

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند و هرکدام برای خود یک استاد انتخاب می کنند. برای تعیین گروهی که باید بازی را شروع کند، دو استاد بین خود، تر یا خشک می کنند. استادی که برنده شده افرادش را می برد و دور از چشم یاران رقیب، در گوشۀ خرابه یا در مکان تاریکی پنهان می کند و خودش نزد گروه رقیب بر می گردد و به آنها می گوید که به دنبالش بروند. گروه رقیب از او می پرسد: «اشتر کجا؟» و استاد می گوید: «پیشتر بیا». به همین ترتیب گروه رقیب را کم کم به محل مخفی شدن یارانش می برد، وقتی خوب نزدیک شدند فریاد می زند: “هوی” و افرادش از تاریکی بیرون می ریزند. گروه رقیب فرار می کند. اگر از افراد دستۀ پنهان شده کسی توانست یکی از افراد فراری را بگیرد تا محلی که بازی از آنجا آغاز شده و «سرملّه» خوانده می شود از او سواری می گیرد. گروه فراری باید با سرعت خود را به سرمله برساند.

قزل ایاغ، 246: 1379

فارس، تربت حیدریه، بازی ها، فاطمه خانم               

تعداد: 2 نفر

جنس: زنان

اشیاء: دایره

گروه سنی: بزرگسالان

نقش ها: زن شوهر دار، کلفت

محل اجرا: فضای بسته

زمان اجرا: مجالس عقد و عروسی

نحوه بازی: ماجرا راجع به زنی است که زیر سر شوهرش بلند شده و به دنبال عیش و نوش است. زن از کلفت خانه دربارۀ شوهرش و قضاوت های او دربارۀ زنش سوال می کند. کلفت از قول آقا نقل می کند که زن چشمش چپ، گردنش کج، دستش چلاق، دهنش کج، پایش شل و … است و زن هر بار با شنیدن این حرف ها با حرکاتی وضع خود را تشریح می کند. در آخر وقتی زن می خواهد دو پای خود را شل نشان دهد، تعادلش به هم می خورد و به زمین می خورد و به زمین می افتد و همه می خندند و بازی تمام می شود. نمونۀ شعرها به قرار زیر است: «فاطمه خانم» – «بله خانم». «آقا اومد؟» – «بله خانم». «از من بیچاره چه گفت؟» گفت: «چشمش چپه؟». «پس بزن دست و بزن دست بزن دست» «که آقا میل رفتن داره امشب» «دلش غم داره و غم داره امشب».

قزل ایاغ، 264: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan