فارس، بروجرد، بازی ها

فارس، بروجرد، بازی ها، تنور                 

تعداد: 5-8 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند. بعد با «شیر یا خط» یا به صورت توافقی گروه «تنور» را مشخص می کنند. افراد گروه تنور دایره وار کنار هم می ایستند و دستها را روی شانه های یکدیگر گذاشته و سرهایشان را به هم نزدیک می کنند. یکی از افراد گروه تنور بیرون می ایستد و در حالی که دستش به تنور است دور آن می چرخد. افراد گروه مخالف هرکدام سعی می کنند خود را به بالای تنور برسانند، البته این کار دشواری است، زیرا فردی که بیرون تنور ایستاده، تک تک یاران خود را از حملۀ گروه مخالف مطع می سازد و آنها هم از پشت لگد زده و مانع می شوند که کسی سوار آنها شود. اگر فردی از گروه مخالف با همۀ دشواری ها بتواند از تنور بالا رود، تا زمانی که تنور به علت سنگینی او خراب نشده می تواند همان جا بماند. البته افراد دیگر هم از گروه مخالف می توانند بالای تنور بروند ولی به علت سنگینی افراد، تنور زودتر خراب خواهد شد. افراد گروه تنور حق ندارند بدن خود را کج و کوله کنند تا گروه مخالف را از تنور پایین بیندازد. زمانی که تنور خراب شود، گروه تنور بازنده و گروه مخالف که منظوری جز سوارشدن بر روی تنور نداشته، برندۀ بازی خواهد بود.

قزل ایاغ، 615: 1379

فارس، بروجرد، بازی ها، گاو چشم بسته                         

تعداد: گروهی

جنس: هر دو

اشیاء: یک دستمال

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: چشم یکی از بازیکنان را با دستمال می بندند و او باید نقش گاو چشم بسته را بازی کند. بقیۀ بازیکنان نیز در اطراف او قرار می گیرند. گاو با صدازدن به بازیکنان می فهماند که دستهایشان را به هم بزنند و آنها هم با به هم زدن دست جای خود را به او می فهمانند. گاو به دنبال آنها رفته و سعی می کند آنها را بگیرد و آنقدر به جست و جو ادامه می دهد تا موفق شود یکی از آنها را بگیرد که در نتیجه بازیکن گرفتار شده نقش گاو را به عهده می گیرد.

قزل ایاغ، 628: 1379

فارس، بروجرد، بازی ها، گربۀ ما شغال گرفت 

تعداد: 10-15 نفر

جنس: هر دو

اشیاء: یک توپ یا پارچۀ گلوله شده

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان دایره وار روی زمین می نشینند. یک نفر از آنها داوطلب می شود و یا با شیر یا خط بازیکنی را انتخاب می کنند تا نقش گربه را بازی کند. گربه در وسط دایره می ایستد توپ به وسیلۀ بازیکنان به یکدیگر پاس داده می شود، طوری که گربه نتواند آن را بگیرد. هنگامی که توپ به هنگام پاس دادن، به وسیلۀ گربه گرفته شود، همگی می گویند «گربۀ ما شغال گرفت» در این موقع گربه می نشیند و همان بازیکنی که نتوانسته توپ پاس داده شده را بگیرند، گربه می شوند و به وسط دایره می آیند.

قزل ایاغ، 628: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan