خوزی، مسجدسلیمان، آثار باستانی

خوزی، مسجد سلیمان، آثار باستانی، بردنشانده

آثار باستانی بردنشانده بین راه مسجد سلیمان و سد شهید عباسپور (رضاه شاه سابق) قبل از گدار لنده واقع است. در بالای تپه ای صفه مانند، صفه سلیمان سر مسجد وجود دارد. این صفه 28 پله و هر پله 5/8 متر طول دارد. صفه مزبور از چهار طرف پلکان دارد و در سمت شرق و غرب این پلکان ها 5 دهانه است که هر دهانه آن 20/7 متر پهنا دارد.

بردنشانده یا میل نشانده در درون یک ساختمان ویرانه در ابتدای قسمت سفلای این مجموعه به چشم می خورد. در قسمت غربی و شمال غربی بردنشانده آثار خرابه های سنگی گورهای اسلامی و مقابر قدیمی وجود دارند. قدیمی ترین تاریخ ثبت شده بر لوحه سنگ گور اسلامی، 1216 ه.ق است. آثار زیادی از ساختمان های کهن و جای یورت های بانی و بنرهای آب رسانی و جوی ها و خانه ها دیده می شود.

اشیای به دست آمده از برد نشانده بیشتر مسکوکات و سفال اند. مسکوکات بیشتر مسین و سفال ها از جنس سفال های ضخیم نخودی رنگ دوران عیلامی کهن بوده اند. یکی از میل های بردنشانده، سرستون های بنای آن و . . . به موزه شوش انتقال داده شده اند.

افشار 408-407: 1373

خوزی، مسجد سلیمان، آثار باستانی، پل اوسور

پل اوسور ظاهراً از آثار دورۀ ساسانی می باشد و در کنار یکی از شاخه های کارون واقع می باشد. پایه های پل بسیار قطور و دارای زیرسازی مناسب بوده است.

اقتداری، 44-43: 1375

خوزی، مسجد سلیمان، آثار باستانی، صفه سلیمان سرمسجد

در صفه سلیمان سرمسجد، بر فراز تپه سرمسجد مشرف به محله سربیشه قرار دارد. در این محل بقایای کاخ یا معبدی است که اکنون جز تخته سنگ های تراشیده نامنظم و سنگ های بادبر و نیمه ستون های مدور شکسته و بقایای مواد ساختمانی ای چون سنگ، گچ و برخی دیوارهای فروریخته سنگی و طاق ها و نیم طاق ها و قوس مانندهای بام پوش و حمال های طاق چیزی از آن باقی نمانده است. چون آثار باقی مانده قدیمی سر مسجد پیش از انجام عملیات باستان شناسی همانند ایوان یا صفه ای بوده است، به صفه سلیمان و صفه سرمسجد معروف شده است.

افشار 407: 1373

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan