ترکمن، طایفه یموت، هنر، فیلم مستند

ترکمن، طایفه یموت، هنر، فیلم مستند، “ساوجی”

نام کارگردان: مهرداد اسکویی

زبان: فارسی

زیرنویس: ندارد

زمان: 15/15

سال: 1375

موضوع: مراسم عروسی ترکمنی

فیلم به مراسم عروسی و تک تک اجزاء آن می پردازد. فیلم به خوبی با گزیدن یک عروسی ترکمن طایفۀ یموت، ما را با تمام مراحل و نحوۀ آن آشنا می کند. فیلم تدوین خوبی دارد و اطناب ندارد و پرکشش است و با فراز و فرودهای درست، اثری مردم شناختی بدون مولفه های داستانی می باشد.

در قسمت هایی، آذین کردن ماشین و برگزاری بازی فوتبال به جای سوارکاری قدیم و آذین کردن کجاوه شتر، به تفاوت مراسم تحت لوای روزگار جدید اشاره می کند. فیلمساز در تمام قسمتهای مراسم، حتی مثل خواباندن عروس در حجله و کشیدن لحاف بر رویش حضور دارد و این صحنه ها را به تصویر می کشد. زنگوله به دست گرفتن دختر خردسال در ماشین، هنگام رفتن برای آوردن عروس، یا چادری را که خانوادۀ داماد آورده و خانوادۀ عروس در رسمی نمایشی مورد اشکال واقع می کند و یا خوردن دل گوسفند ذبح شده فقط توسط عروس و داماد از قسمت های خاص رسم این طایفه می باشد.

در کل با حضور موسیقی ترکمنی، علیرغم رسم های فراوان، فیلم منطق روایی خوبی دارد و دیدنش علاوه بر کسب اطلاعات لذت بخش می باشد.

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات