بندری، خورموج، بازی ها

بندری، خورموج، بازی ها، سنگکی سنگ چراغ          

تعداد: گروهی/ جنس: هر دو

اشیاء: یک ریگ به نام گُتر

محل اجرا: فضای باز

قزل ایاغ، 112: 1379

بندری، خورموج، بازی ها، کُشتیر                      

تعداد: گروهی/ جنس: پسران

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: فصل تابستان (شب های مهتابی)

نحوه بازی: ابتدا همۀ بازیکنان داخل میدانگاه (فهکلو) جمع می شوند (فهکلو در زبان دشتستانی به معنی خاک آلود است). آنگاه دو نفر را از میان خود انتخاب می کنند. سپس آن دو نفر در وسط میدان به فاصله معینی مثلاً دو متر رو به روی هم می ایستند در این موقع یکی از آن ها ضمن اینکه یک قدم جلوی گذارد، می گوید: «هری هری حُبه» نفر دوم پاسخ می دهد: «هری» سپس هر دو به جای خود رفته و دوباره جلو می آیند و دست ها را به هم می زنند و به عقب برمی گردند. این عمل را چندین بار تکرار می کنند و حرف هایی با هم رد و بدل می کنند. آنگاه با هم گلاویز شده که هلهلۀ بچه ها هم شروع می شود. هرکس موفق شد کمر دیگری را به زمین بزند، برنده می شود و بازی به همین ترتیب ادامه می یابد.

قزل ایاغ، 115: 1379

بندری، خورموج، بازی ها، کلاچو             

تعداد: یک گروه/ جنس: دختران

محل اجرا: فضای باز

زمان اجرا: شب ها (شب های مهتابی)

نحوه بازی: بازیکنان دور هم جمع شده، دست های هم دیگر را گرفته، آهسته آهسته می چرخند و یکی که بزرگتر از دیگران باشد شروع به خواندن می کند و بقیه به او جواب می دهند. کلاچو کلاچو/ هورا، هورازنگی/

قزل ایاغ، 116: 1379

بندری، خورموج، بازی ها، کُل گنج                

نام دیگر بازی: گاو زایمان

تعداد: 2 نفر (تعداد بازیکنان هر چه کمتر باشد بهتر است)/ جنس: هر دو

اشیاء: برای هر نفر 16 عدد ریگ که اصطلاحاً آن ها را (گاو) می نامند (چوپانان معمولاً از پشکل استفاده می کنند.

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا هر نفر چهار گود کوچک را که اصطلاحاً به آن کل می گویند، هر یک به فاصله 5 سانتیمتر طوری در زمین می کنند که هر هشت کل، موازی همدیگر قرار بگیرند.

برای شروع بازی ابتدا دو بازیکن رو به روی کل های خود می نشینند، آنگاه یکی از آن ها به دلخواه گاوهای خود را اصطلاحاً رو یعنی حرکت می دهد. بدین طریق که چهار گاو یک کل را برداشته از سمت راست در بقیه کل ها به ترتیب یکی یکی می گذارد. به چهارمین کل که رسید دیگر گاو چهارم را در آن نمی گذارد بلکه تمام گاوهای آن کل را برداشته و با زور می دهد و چند بار کار یاد شده را تکرار می کند. بدیهی است که با رو دادن گاوها سرانجام بازیکن به یک کل خالی می رسد که با انداختن یک گاو دیگر حق ندارد بازی را ادامه دهد و به اصطلاح خوسیده (خوابیده) و نوبت به نفر دوم می رسد که باید عین نفر قبلی تمام اعمال بازی را انجام دهد.

یادآوری این نکته مهم است که در مورد کلی که قبلاً خالی بوده و در چند دوره بازی دوباره حاوی چهار گاو شده، اصطلاحاً می گویند (گاو زاییده است) که در این حالت بازیکن هر چهار گاو را برداشته گوشه ای می گذارد و بازی را ادامه می دهد. ضمناً نباید فراموش کرد که در هنگام بازی، بازیکن حتماً به کلی بر می خورد که ممکن است دارای گاوهای زیادی باشد که برندۀ بازی محسوب می شود.

ضمناً اگر دو بازیکن چند دوره بازی کردند و یکی از آن ها هیچگونه امتیازی به دست نیاورد، بچه هایی که ناظر بازی بودند او را کچل نامیده، دسته جمعی برایش می خوانند: “کچل هندل هوا/ سرتخت مصطفی/ . . . ”

قزل ایاغ، 117: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan