بندری، جزیره قشم، هنر، فیلم مستند

بندری، جزیره قشم، هنر، فیلم مستند، “از پس برقع”

نام کارگردان: مهرداد اسکویی

زبان: فارسی

سال تولید: 1383

زمان : 52 دقیقه

موضوع: مسائل عاطفی و معیشتی زنان روستاهای قشم

بندری، جزیره قشم، هنر، فیلم مستند، “پیر حرا”

نام کارگردان: مهوش شیخ الاسلامی

زبان: فارسی

سال تولید: 1379

زمان : 37 دقیقه

موضوع: پیرمرد ماهی گیر

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات