بندری، جزیره خارک، معیشت

بندری، جزیره خارک، معیشت

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج نوشته نوری زاده بوشهری آمده است: «مردم این جزیره اکثرا دریانورد هستند یا به صید مروارید مشغولند. محصول آنجا کمی گندم، جو و ذرت میباشد.»

نوری زاده بوشهری، 103: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات