بندری، جزیره خارک، آثار تاریخی

بندری، جزیره خارک، آثار تاریخی

در سفرنامه نظری به ایران و خلیج فارس نوشته نوری زاده بوشهری آمده است: «آثار قلعه هلندی ها تاکنون در آنجا باقیمانده، ولی سنگ های آن را برای ساختمان های پالایشگاه شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان برده اند.»

نوری زاده بوشهری، 104: 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات