بندری، تنگستان، بازی ها

بندری، تنگستان، بازی ها، سنگ زیر پا

تعداد: 12 نفر/ جنس: هر دو/ اشیاء: یک عدد سنگ

محل اجرا: فضای باز/ زمان اجرا: شبهای گرم تابستان

نحوه بازی: ابتدا دو نفر که از بقیه زرنگتر و بزرگتر باشند، به عنوان استاد انتخاب شده و بقیه به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. آن گاه شروع کنندۀ بازی که به قید قرعه انتخاب شده، سنگی را برمی دارد و آن را زیر پای یکی از افراد گروه خود پنهان می کند. استاد گروه مقابل باید سنگ را پیدا کند و برای این کار دستش را روی قلب یک یک گروه اول می گذارد، قلب هر کدام که بیشتر تپید معلوم می شود سنگ زیر پای او است. اگر با این شیوه نیز نتوانست درست حدس زده و سنگ را پیدا کند. آخرین نفر گروهش به گروه اول آمده، یک متر پرش کرده و می ایستد. بازی ادامه می یابد تا سنگ پیدا  شود.

قزل ایاغ، 112: 1379

بندری، تنگستان، اهرم، بازی ها، حُوسی

تعداد: دو گروه (هر گروه 10 نفر)/ جنس: هر دو/ محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: ابتدا بازیکنان دو گروه می شوند، سپس روی زمین دایرۀ نسبتاً بزرگی به قطر 30 متر رسم کرده، پر خالی می کنند تا معلوم شود کدام گروه باید داخل دایره قرار بگیرند. هدف و منظور بازی بردن کلاه افرادی است که در داخل دایره قرار گرفته اند. البته کلاهی در کار نیست یعنی افراد خارجی سعی می کنند که افراد داخل را غافلگیر کرده، با گذاشتن دست روی سر یکی از آن ها به طرف یکی از دو دکه ای که قبلاً در حدود 500 متری دور طرف محل بازی تعیین کرده اند، بدوند و بازی را به نفع خود خاتمه دهند.

برای شروع بازی، یکی از افراد داخل دایره روی زمین می نشیند و نفر دیگری که «سَر» نام دارد پهلوی او ایستاد، دست روی سرش می گذارد. بقیۀ بازیکنان در اطراف آن دو نفر پاس می دهند. وظیفۀ افراد داخل در صورت حملۀ نفرات خارجی، زدن ضربه به وسیلۀ پا به پای آن ها می باشد، که اگر پایشان به جای دیگری بخورد قبول نیست.

هنگامی که نفرات خارجی حمله می کنند، نفرات داخلی این حق را دارند که با گذاشتن دست بر زمین مانع بردن کلاهشان شوند. یعنی با گذاشتن دست بر زمین دیگر نفرات خارجی نمی توانند دست روی سر آن ها بگذارند. موقعی که افراد خارجی موفق به بردن کلاه شوند و در حین فرار به سوی دکه، پای افراد داخلی به پایشان بخورد امتیازی کسب نکرده اند. ولی اگر افراد خارجی توانستند کلاه را ببرند و افراد داخلی به اشتباه با پا ضربه به پای آن ها زدند، فوراً بازیکنی که ضربه زده صدا می زند: «پا، پا» (بلند شو، بلند شو). در اینجا گروه داخلی سوخته اند و بازی به دست گروه خارجی می افتد. اگر یکی از افراد خارجی پای یکی از افراد داخلی را در حین وارد کردن ضربه بگیرد، آن نفر صدا  می زند: «سوار، سوار» در همین موقع از یک طرف نفرات خارجی جهت بردن کلاه حمله می کنند و از طرف دیگر هم نفرات داخلی جهت ضربه زدن هجوم می آورند. اگر یکی از افراد خارجی بدون اینکه ضربه ای به پایش بخورد، موفق شود کلاه را ببرد، باید به سرعت به طرف دکه بدود، در این صورت افراد باز خودشان برنده هستند، اما اگر نتوانستند گروه خارج برنده می شوند و بازی به همین ترتیب ادامه می یابد.

قزل ایاغ، 104، 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan