بندری، بندر عباس، پیشینه تاریخی

بندری، بندرعباس، پیشینه تاریخی

بندرعباس همان بندر کامبرون بوده، پس از آنکه جزیره هرمز به تصرف ایرانیان درآمد، شاه عباس در نظر گرفت که بندرگاهی در کرانه خلیج فارس احداث نماید. لذا قریه کوچک کامبرون را که مسکن ماهیگیران بود برای این منظور انتخاب نموده و آنرا به نام بندرعباس موسوم ساخت و تجارت و جمعیت جزیره هرمز به بندرعباس انتقال یافت و نیز به شرکت هند شرقی انگلیسی و هلندی ها اجازه داده شد که تجارتخانه خود را در این بندر تاسیس نمایند.

در دوره فتحعلی شاه و ناصر الدین شاه، بندرعباس چند مرتبه در اجاره سید سعید امام مسقط بود و از طرف او شیخ سیف به حکومت آنجا برقرار گردید. چون مال الاجاره بندرعباس به تاخیر افتاد، طهماسب میرزا موید الدوله والی فارس، به امر ناصر الدین شاه مامور تصرف آنجا گردید و با سپاه زیاد و چهار عراده توپ عازم بندرعباس گردید و پس از چند روز جنگ، نماینده امام مسقط شکست خورده و با شیخ عبدالرحمان قشمی فرار نمودند. پس از هزیمت و فرار اعراب، موید الدوله عباس خان را با هزار و دویست نفر و دو عراده توپ پادگان بندرعباس فرار داد و خود به شیراز مراجعت نمود. چون هوای آنجا رو به گرمی میرفت، افراد پادگان مریض و فرسوده شده بودند. سید سعید امام مسقط موقع را غنیمت شمرده مجدا فرزند خود سید ثوینی را با سه هزار نفر به بندرعباس روانه نمود و آنجا را تصرف کرد. چون این خبر به موید الدوله رسید، در سال 1272 ه.ق فرزند خود عبدالباقی میرزا را باز مامور فتح بندرعباس نمود و سپاهیان ایران به سرداری عبدالله خان صارم الدوله قراگوزلو، بندرعباس را محاصره کردند. از آن طرف، محمد حسین خان ایروانی والی کرمان، پسر خود عبدالحسین خان را با عده قشون، به کمک لشکریان ایران فرستاد و جنگی سخت بین آنها و اعراب در گرفت. بالاخره اعراب مجدا شکست خورده، دو هزار نفر از آنها کشته شدند.

سید ثوینی با خواص خود فرار نمودند. عبدالباقی میرزا، محمد صالح مینایی را با عده ای چریک تنگستانی به سرکردگی باقرخان تنگستانی در بندرعباس گزارده و خود به شیراز روانه شد. سید سعید امام مسقط چون دید نمیتواند با دولت ستیزه نماید، به وسیله عبدالمحمد ملک التجار بوشهری، عریضه با نجف و هدایا، چند راس اسب عربی به دربار ناصرالدین شاه فرستاد و متعهد گردید که مال اجاره بندرعباس را دو چندان کند و عریضه دیگر به میرزا آقا خان نوری نوشت و صدر اعظم را وسیله قرار داد.

ناصر الدین شاه مجدا بندر عباس را به اجاره امام مسقط داد و نشان تمثال همایون برای او فرستاد و سید ثوینی باز به حکومت بندرعباس برقرار گردید و تا زمان حیات سید سعید امام مسقط، آنجا را به او واگذار نمود. پس از فوت سید سعید، مصطفی خان قراگوزلو، اعتماد السلطنه به حکومت بندرعباس منصوب گردید.

نوری زاده بوشهری، 78- 77 : 1324

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan