بلوچ، چابهار، زبان و لهجه

بلوچ، چابهار، لهجه یا زبان

برادر    berât

باجناق           hamzâmât

پدر       manipet/ abok

پدربزرگ  piruk

پدرزن nâku

پدرشوهر        nâku

پسر     mani/baĉak

جاری hamjerât

خاله    mâsi

خاله زاده        tirizâtk

خواهر guâr

داماد   zâmât

دائی    nâku

دائی زاده        nâkuzâtk

دختر   mani/janek

زن (همسر)     manijanin/jan

زن برادر         nešār

شوهر   mard

طایفه kowm

عروس nešār

عمو     nâku

عموزاده         nâkuzâtk

عمه     mâsi

مادر    menimât/mât

مادربزرگ       mazanemât/ballo/bibi

مادرزن          mâsi/tiri

مادرشوهر       mâsi/tiri

من      man

نوه      nawâsa

وابستگان        siyâd

مردم من        mei mardom

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات