آذری، عشایر شاهسون، بازی ها

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، بن بنوشه (بنفشه)

نام های دیگر بازی: بَنوشه ، بنده توشَه (بنفشه، به بند بیفته)، بنفشه

تعداد: دو گروه

جنس: دختران

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم شده در حالی که دست های همدیگر را زنجیر وار گرفته اند، در فاصلۀ پنج متری از هم در دو صف قرار می گیرند. سپس با قرعه کشی، شروع کنندۀ بازی (گروه برنده) را مشخص می کنند. بعد از گفت و گوهایی که بین دو گروه رد و بدل می شود، گروه مقابل از گروه برنده می پرسد که چه کسی را به سمت آنها روانه خواهد کرد. گروه برنده با توافق بین خود یک نفر را صدا می زند و این بازیکن با سرعت و قدرت تمام خودش را به زنجیره گروه مقابل می رساند و سعی می کند صف آنها را پاره کرده و یک نفر از آنها را به غنیمت برای گروه خود ببرد اگر نتوانست توسط گروه مقابل همانجا نگه داشته می شود. در پایان بازی گروهی که نفرات بیشتری داشته باشد برنده خواهد بود.

قزل ایاغ، 10: 1379

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، پیشدبیلی

تعداد: یک گروه

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان در دو گروه نشسته و ایستاده تقسیم شده و در دو صف قرار می گیرند. ایستاده ها با دست به سر نشسته ها می کوبند. هر گاه یکی از نشسته ها موفق شود، دست یکی از ایستاده ها را بگیرد جایشان عوض می شود.

قزل ایاغ، 13: 1379

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، تیپک دوگوش  

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

گروه سنی: نوجوانان

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و مقابل هم می ایستند. در حالی که یک زانو خود را خم کرده اند، روی یک پا به طرف هم هجوم می آورند و یکدیگر را می زنند. گروهی برنده است که تلفات کمتری داشته باشد.

قزل ایاغ، 14: 1379

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، جوجولی پندیرگوی

نام دیگر بازی: پنیریم، صلاح، کوورلی (مرند)

تعداد: یک گروه

اشیاء: سه قطعه سنگ به نام های گوی (سنگ سبز)، پندیر (سنگ سفید) و جوجولی (سنگ سیاه)

گروه سنی: کودکان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: استاد بازی یکی از سنگ ها را در دستش پنهان می کند و از بازیکنان دیگر می خواهد که نام آن سنگ را بگویند. هر کدام که درست گفتند، یک امتیاز می گیرند. استاد سنگ دیگر را پیش می آورد و دوباره از آنها سوال می کند. در آخر کسی که کمترین امتیاز را بیاورد بازنده می شود. استاد چشم های بازنده را بسته و از دو نفر دیگر می خواهد که خود را پنهان کنند. حال بازنده باید بگوید که آن دو نفر به کدام سمت (چپ یا راست) رفته اند. اگر درست گفت که چشم هایش را باز می کنند و الا باید هر دو را به نوبت کول کرده و تا مسافتی که معین شده ببرد.

قزل ایاغ، 18: 1379

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، شوبی

نام دیگر بازی: دوید و روم آغاج

تعداد: یک گروه

جنس: پسران

اشیاء: تعدادی چوب (برای هر بازیکن)

محل اجرا: فضای باز

گروه سنی: نوجوانان

نحوه بازی: مقداری تپاله رادر یک میدانچه جمع می کنند. بازیکنان چوب های خود را که تعداد آنها باید مساوی باشد، در دست گرفته و سعی می کنند طوری آنها را پرتاب کنند که توی تپاله ها راست قرار بگیرد. کسی که بتواند چوب هایش را راست فرو کند، برنده شناخته می شود.

قزل ایاغ، 27: 1379

آذری، عشایر شاهسون، بازی ها، ماچالیشقا

تعداد: دو گروه

جنس: هر دو

گروه سنی: کودکان و نوجوانان

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: دایره بزرگی روی زمین رسم می کنند. بازیکنان به دو دسته مساوی تقسیم می شوند. به قید قرعه، یکدسته در داخل و دسته دیگر در خارج از دایره قرار می گیرند. یکی از بازیکنان گروهی که در خارج از دایره هستند، به داخل دایره می آید و لی لی کنان بازیکنان گروه داخل دایره را دنبال می کند. هر کس را که زد، آن فرد از بازی خارج می شود. وقتی همه بازیکنان داخل دایره از بازی خارج شدند، جای دو گروه با هم عوض می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

قزل ایاغ، 37: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan