آذری، اردبیل، بازی ها

آذری، اردبیل، بازی ها، بوجاق توتدی    

تعداد: یک گروه و یک نفر

جنس: هر دو

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان روی زمین، یک چند ضلعی رسم می کنند که تعداد گوشه های آن یکی کمتر از تعداد بازیکنان باشد، فاصله گوشه ها باید به اندازه معین بوده و در حدی باشد که بازیکنان با دویدن بتوانند خود را به آن برسانند. بازیکنی که توسط قرعه انتخاب شده در وسط قرار می گیرد. سایرین دو به دو جایشان را با هم عوض کنند و نفر وسط باید سعی کند در این جابه جایی برای خود جایی به دست آورد.

قزل ایاغ، 10: 1379

آذری، اردبیل، بازی ها، بوزتپدی          

تعداد: یک گروه

جنس: هر دو

محل اجرا: روی رودخانه های پرآب و یخ بسته

حالت بدن: ایستاده، نشسته، نیمه نشسته

نحوه بازی: بازیکنان پشت سر استاد بازی که فردی ماهر و ورزیده است قرار می گیرند. استاد حرکات را یک به یک انجام می دهد و بازیکنان باید عیناً تکرار کنند. این حرکات بیشتر جنبه سرخوردن به شیوه های مختلف را دارد و در چند مرحله که به تدریج مشکل تر می شود، اجرا می گردد. مراحلی مانند: حرکات ایستاده، حرکات نیمه ایستاده و حرکات نشسته. به هنگام اجرای مراحل فوق، هر یک از بازیکنان که قادر به انجام بعضی از حرکات نباشند، از دور بازی خارج می شوند.

قزل ایاغ، 11: 1379

آذری، اردبیل، بازی ها، جوجه گوزی (چشم جوجه)    

نام دیگر بازی: دوستم چه کسی تو را برده؟

تعداد: 10 نفر

جنس: هر دو

گروه سنی: 8 تا 16 سال

محل اجرا: فضای باز

نحوه بازی: بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. گروه اول که به قید قرعه مشخص می شود، گروه دوم را به صف کرده و چشم هایشان را می بندد. سپس یک نفر از گروه اول انتخاب شده، به سمت گروه دوم می رود و یکی از آنها را کمی به جلو می آورد. در این موقع یکی از یاران او که در کنارش ایستاده، از او می پرسد که چه کسی او را برده است؟ حال همان بازیکنی که به جلو برده شده، باید حدس بزند که کدامیک از افراد گروه یک این کار را کرده است. اگر حدس او درست بود که بازی تمام می شود و الا به جای خود برگشته و به اتفاق بقیه یاران خود در گروه دوم: گروه اول را سواری می دهد.

قزل ایاغ، 18: 1379

به ما در تکمیل اطلاعات این قسمت کمک کنید

ارسال اطلاعات
slot deposit 10 ribu
slot deposit qris
spadegaming
pg soft
habanero
cq9
slot garansi kekalahan