گزارش ششمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه

ششمین کنفرانس کمیسیون انسان شناسی خاورمیانه زیرمجموعه مجمع بین المللی علوم انسان شناسی و قوم شناسی از ۷ الی ۹ سپتامبر ۲۰۲۲ (شانزدهم تا هجدهم شهریورماه ۱۴۰۱) برگزار شد. عنوان این کنفرانس “خاورمیانه از حاشیه” بوده است که با ریاست دکتر سهیلا شهشهانی، و همچنین دکتر فرنیاز ذاکر به عنوان مسئول اجرایی، دکتر ثریا ترماین، […]

پوشاک از منظر انسان شناسی

گفتگو با دکتر سهیلا شهشهانی، انسان شناس و استاد دانشگاه درباره “پوشاک از منظر انسان شناسی” برگزار می شود: سه شنبه، 28 تیرماه 1401، ساعت 21 به وقت تهران در کلاب تاریخ و تئوری فشن برای ورود به کلاب از لینک زیر وارد شوید: لینک ورود به کلاب