“نقش زنان و جوانان در پیشگیری از تضاد در آسیای میانه”

“نقش زنان و جوانان در پیشگیری از تضاد در آسیای میانه”

کنفرانس-قزاقزستان-دکتر-سهیلا-شهشهانی
هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی نقش زنان و جوانان در پیشگیری از تضاد در آسیای میانه با محوریت این موضوع بوده است که چه تعداد نفراتی از کشورهای آسیای میانه به عضویت دائش درآمده اند. از دو کشور قرقیزستان 188 زن و از تاجیکستان 200 زن به عضویت دائش درآمدند و این افراد در کنار همسرانشان به این کار مبادرت کرده بودند.
البته موضوع نیاز به زمینه و مقدمات علمی داشت که به این منظور در جلسه اول به تعریف جلوگیری از تضاد و در جلسات دوم و سوم به زنان و جوانان به عنوان عناصر کلیدی حفظ صلح پایدار و صلح و امنیت پرداخته شد. در جلسه چهارم نیز با نگاه از بالا به موضوع کوشش صاحبان قدرت در قوی کردن زنان و جوانان در جلوگیری از تضاد و ساختن صلح و نقش مکمل دولت ها و مردم در این جهت و نهایتا نقش سازمان ملل و سایر عاملان بین المللی در همراه کردن زنان و جوانان در این راستا پرداخته شد.

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.