اقوام ایرانی، بندری

شهرها

برازجان

بندر جاسک

بندر دیر

بندر عباس

بندر کنگان

بندر گناوه

بندر لنگه

بوشهر

تنگستان

خورموج

دشتستان

سیراف

میناب

روستاها

بردستان 

کوشکنار 

جزایر

ابوموسی

خارک

سیری

فرور

قشم

کیش

لارک

لاوان

هرمز

هندورابی

هنگام